berlingske media logo

Hjælp til annoncematerialer!

På denne side finder du svar på de spørgsmål du eventuelt måtte have i forbindelse med annoncematerialer til indrykning hos Berlingske Media.

Materialer, som sendes til Berlingske Media, skal overholde branchestandarden. I menuen til venstre kan du se annoncemål og tekniske specifikationer for hver enkel avis samt for digital annoncering. De findes også hos Pressens Fællesindkøb for printannoncer, og hos IAB for digital annoncering.

I menuen finder du derudover vejledninger i Adobe InDesign, opsætningsfil i Adobe InDesign eller Adobe Acrobat, ICC farveprofil, vedledninger til hyperlinks til Berlingske E-avis samt retningslinjer for annoncetillæg i Berlingske Media.

Avisannoncer bedes sendes til materiale@berlingskemedia.dk

Digitale annoncer bedes sendes til adops@berlingskemedia.dk

Manus og billeder til annonceproduktion bedes sendes til prod@berlingskemedia.dk

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte os på nedenstående:
Mail: materiale@berlingskemedia.dk
Tlf.: 2545 6940

Eller kontakte en af vores grafikere direkte:
Anders Bording: Tlf.: 2545 6532
Dorthe Thorsen: Tlf.: 2545 6539